Případové studie

Pro více informací o jakékoli studii, pro ověření referencí nebo pro nezávaznou diskuzi, jak můžeme pomoci i vám nás prosím kontaktujte.

Olympus – inventura v novém 

Do společnosti Olympus Czech Group spol. s r.o. jsme byli doporučeni, abychom pomohli s evidencí majetku, aktualizací majetkové databáze a inovačním nastavením procesu inventarizace. Majetek byl z historických důvodů evidován v několika nekonzistentních seznamech a bylo potřeba data vyčistit, napojit převodními můstky na účetní evidenci a zavést systém pro provádění pravidelných inventur.

V rámci realizace projektu jsme pro potřeby zadavatele nejprve implementovali námi vytvořený inventurní systém (INVIS), do kterého se nahrála všechna dostupná data a začala se třídit a párovat s účetní evidenci. 

V další fázi byla vytvořena aplikace pro sběr dat v terénu pro tablety iPad s jedinečnou možností přidávat k inventurním položkám fotodokumentaci. Ke sběrnému tabletu je pomocí bluetooth technologie připojena mini čtečka čárových a QR kódů, aby byla podpořena maximální efektivita prováděné inventury. Pracovník provádějící inventuru načte kód místnosti, položí tablet na stůl, s bluetooth čtečkou postupně načítá majetkové kódy, na tabletu hromadně kontroluje stav evidence majetku a případně doplní fotodokumentaci u nových položek. Hned po provedení inventury vidí výsledky inventury v INVISu. 

Inventuru pro společnost Olympus Czech Group spol. s r.o. provádíme pravidelně a inventurní systém INVIS nadále rozšiřujeme dle potřeb zadavatele.

RPG Byty – 38 mil. sebraných dat 

V letech 2010 – 2014 jsme realizovali pro společnost RPG Byty rozsáhlý projekt sběru, kontroly a zpracování dat směřující ke komplexnímu zmapování vlastněného bytového portfolia. Samotná tvorba zadání trvala několik měsíců a zúčastnilo se jí několik desítek lidí jak na naší straně, tak na straně zadavatele. 

RPG Byty vlastní zhruba 40 tis. bytů v Moravsko-slezském kraji a hned po úvodních jednání bylo zřejmé, že je potřeba vsadit na robustní software a hardware jak pro samotný sběr dat, tak pro jejich následné zpracování. Pro sběr dat bylo nutné využít to nejlepší, co bylo v době zadání k dispozici a jelikož trh s tablety ještě téměř neexistoval (doba před iPadem), oslovili jsme všechny tehdejší výrobce tabletů na světě a jednali o první dodávce do České republiky. 

Pro naše potřeby jsme vybrali tablety JooJoo od singapurské společnosti Fusion Garage a začali jsme vytvářet unikátní software. Tablety měly na zakázku OS Linux a sloužily jako samostatně fungující jednotky, které umožňovaly sběr dat v terénu a jejich prvotní kontrolu. Baterky tabletu vydržely necelých pět hodin provozu, avšak pro námi navržený desetihodinový pracovní den bylo potřeba vyřešit i externí dobíjení energie ze záložní jednotky. 

Bezchybný software pro sběr dat na straně tabletu byl však jen zhruba třetina celého řešení. Sbíraná data bylo potřeba synchronizovat se serverem i ostatními tablety, následně kontrolovat matematickými výpočty a vhodným logickým porovnáváním mezi sebou a zároveň transformovat do podoby vhodné pro přenos do informačního systému zadavatele. 

Našim úkolem nebylo pouze navrhnout způsob sběru dat, vytvořit a implementovat software, ale dodat kompletní zakázku na klíč. V moravsko-slezském kraji jsme proto vytvořili další organizační jednotku, kde naši stávající pracovníci během několika měsíců zaučili více než 20 nových kolegů. 

V rámci realizace zakázky jsme sebrali data v 316ti tisících místnostech, zpracovali jsme více než 17 tisíc výkresů, změřili 1 milion rozměrů a do tabletu uložili více než 38 milionů údajů. V České republice se jednalo o jednu z největších zakázek podobného charakteru.

Tower Management – extra rychle 

Pro berlínsko-wuppertálskou společnost Tower Management GmbH jsme v jedné zakázce realizovali sběr pasportních dat, paralelně jsme ve druhé zakázce vytvořili informační systém TOWERIS pro podporu vnitřních procesů. 

TOWERIS byl původně pouze požadavek na drobnou doplňkovou aplikaci používanou ke stávajícímu informačnímu systému, ze kterého data bral. Dle požadavků zadavatele se však každým týdnem velmi rychle rozrůstal, až pokrýval veškerou agendu týkající se oprav volných bytů – od plánu bytů do oprav, přebírání oprav, uvedení bytu na trh, až po generování manažerských reportů pro jednání s bankami. Do 10ti měsíců byl původní informační systém v této části TOWERISem zcela nahrazen. 

Sběr dat na území Německa byl specifický extrémně krátkým časem na přípravu zakázky. Mezi okamžikem, kdy nám byla zakázka nabídnuta a odjezdem osmi členů našeho týmu na několik měsíců do Německa uplynulo pouze 10 dní. Za tu dobu bylo potřeba specifikovat zadání, definovat harmonogram sběru a nastavit veškeré procesy od samotného sběru dat, přes jejich kontrolu až po konverzi a předání zadavateli. 

Během našeho pobytu v Německu se zakázka dále rozšířila. Celkem jsme provedli pasport ve zhruba tisícovce bytů a u toho najezdili dohromady 60 tisíc kilometrů.

Golfový klub – GPS navigace

V roce 2007 jsme byli osloveni Golfovým klubem v Kunětické hoře, abychom vytvořili unikátní systém navigace do golfových vozíků. Nejprve bylo potřeba sestavit hardware uzpůsobený pro venkovní provoz a následně navrhnout a vytvořit software, který bude fungovat jak samostatně v golfovém vozíku, tak i ve spolupráci se vzdáleným serverem na golfové recepci. 
 
Z hardwarového pohledu jsme vyrobili hermeticky uzavřený kryt, otřesu-vzdorný držák na monitor, kabeláž a umístění GPS přijímače a elektronický obvod pro vypnutí počítače v případě poklesu stavu baterií pod neobnovitelnou úroveň. 
 
V oblasti software bylo potřeba udělat z každého golfového vozíku samostatnou jednotku, která zobrazuje aktuální polohu vozíku na hřišti, dopočítává vzdálenosti k významným bodům hrané jamky, zaznamenává údaje o probíhající hře apod. Zároveň bylo potřeba navrhnout a naprogramovat aplikaci pro golfovou recepci, která umožňuje s vozíky komunikovat, přenášet data a zobrazovat polohu všech vozíků na hřišti. Vzhledem k faktu, že golfové hřiště není celé pokryto wifi nebo GSM signálem, bylo potřeba vyřešit i synchronizaci dat v případě, že je vozík mimo signál. 
 
Úspěšná realizace projektu znamenala první implementaci podobně inovativního řešení v České republice, které bylo oceněno stovkami golfových hráčů.

Telefonica O2 – mobilní navigace

V průkopnických dobách mobilních aplikací roku 2008 jsme dostali důvěru společnosti Telefonica O2 a byli jsme požádáni o vytvoření jedné z prvních nativních mobilních aplikací na českém trhu. Zadáním bylo podpořit prodej chytrých telefonů HTC a Sony Ericsson v prémiovém segmentu firemních zákazníků a upevňovat pozici společnosti O2 jako tržního inovátora. Bylo rozhodnuto o cílení na odpočinkovou aktivitu manažerů, na golf. 
 
V krátkém čase dvou měsíců jsme navrhli strukturu aplikace, vytvořili grafický design, naprogramovali funkčnost aplikace a fyzicky zaměřili a sebrali data ze šesti golfových hřišť, na kterých společnosti O2 organizovala pravidelné O2 golf tour turnaje. Aplikace po svém spuštění rozpoznala, na kterém hřišti se hráč nachází a navigovala ho na první odpaliště. Na každé jamce se načetl její detail a zobrazovaly se aktuální údaje o vzdálenosti hráče k významným bodům (jamka, začátek greenu, banker apod.). Hráč měl také možnost měřit délku svých odpalů. Všechny sebrané informace ze hry se ukládaly a hráč je mohl po ukončení turnaje vytisknout k následné analýze.
 
Informace o celkovém prodeji telefonů HTC a Sony Ericsson nám poskytnuta nebyla, ohlasy hráčů i managementu společnosti O2 byly velmi pozitivní. Zároveň byl oceněn inovativní přístup a odvaha s jakou jsme se s nelehkým úkolem v krátkém čase vypořádali. Spolupráce byla prodloužena o další rok než došlo k rozhodnutí o podpoře jiných než golfových aktivit.